Hvězda AB+CC - dezinfekce povrchu s dekontaminačními účinky

Kód:

Objem: Hvězda AB 20 kg, Hvězda CC 5 kg, Hvězda CC 20 kg

Popis:

Dezinfekční prostředek s dekontaminačními účinky

Hvězda je mikrobicidní přípravek s vynikající účinností, který
zanedbatelně ovlivňuje ovzduší při dezinfekci povrchu a je dobře biologicky
rozložitelný. Přípravek má nízké náklady při aplikaci a obsahuje dobře
oplachovatelné chemické látky, které se běžně využívají pro mytí a dezinfekci
v potravinářství. Jediným negativem použití přípravku je složitost přípravy
aplikačních roztoků ze dvousložkové směsi (jedna složka Hvězda AB + druhá složka Hvězda CC).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Hvězda AB 20 kg PE kanystr, Hvězda CC 5 kg PE kanystr, 20 kg PE kanystr